Logopedie

Taal

Klachten:

  • het niet of vertraagd op gang komen van de taalontwikkeling (“laat met praten”)
  • moeite met het begrijpen van gesproken (en/of geschreven) taal
  • geringe woordenschat
  • woordvindingproblemen (“niet op woorden kunnen komen”)
  • taalverlies na neurologisch letsel
  • niet goed verlopende twee- of meertalige ontwikkeling

Bij wie kan het voorkomen?

De beginselen van taal en taalontwikkeling worden voor de geboorte reeds verworven. De eerste levensjaren vormen de basis van de taalontwikkeling. Hierin doorloopt een kind verschillende fases. Kindertaal is zeer complex. Vooral omdat de (moeder)taalverwerving niet los gezien kan worden van het totale ontwikkelingsprofiel van een kind. De taalontwikkeling kan niet los gezien worden van de cognitieve ontwikkeling van het kind, zijn motorische ontwikkeling en van zijn emotionele en sociale rijping.

Een achterstand in de taalontwikkeling, in welke fase dan ook, heeft vaak verstrekkende gevolgen. Met een vroegtijdige aanpak van een achterstand in de taalontwikkeling worden problemen op latere leeftijd, wanneer kinderen naar de basisschool gaan, meestal voorkomen. Schroom dus niet bij twijfel over de taalontwikkeling van uw kind om een logopedist te raadplegen! Op www.kindentaal.nl is een sneltest beschikbaar gesteld. Dit instrument kan u adviseren of een bezoek aan de logopedist zinvol of noodzakelijk is.

Ook wanneer de taal reeds volledig verworven is, kunnen er problemen ontstaan met het begrijpen en/of gebruiken van taal. Bijvoorbeeld na neurologisch letsel door een CVA of trauma (ongeluk). Bij taalverlies door neurologisch letsel speelt de logopedist een heel belangrijke rol. Vooral de eerste periode na het optreden van het letsel is het van uitermate groot belang om de taal te ‘revalideren’. De kans op gedeeltelijk of volledig herstel (afhankelijk van de aard en omvang van het ontstane neurologisch letstel), is dan het grootst.

Wat doet de logopedist?

  • inventariseren van de klacht
  • onderzoek naar de oorsprong, ernst en aard van de problematiek
  • samen met de cliënt en betrokkenen wordt gekeken welke therapie het best gekozen kan worden voor het verbeteren van de spraak en verstaanbaarheid
  • de logopedist begeleidt de cliënt in dit traject

Gespecialiseerde hulp binnen Logopediepraktijk Marisplein

Binnen de praktijk werken logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van de complexiteit van meertaligheid in relatie tot taalontwikkelingsstoornissen. Ook voor advies over twee- of meertalig opvoeden kunt u bij hen terecht.

Links

www.kindentaal.nl
www.afasie.nl