Logopedie

Spraak

Klachten:

 • slecht verstaanbaar of onverstaanbaar spreken
 • moeite met de uitspraak van bepaalde klanken
 • niet uit woorden kunnen komen
 • stotteren / hakkelen

Bij wie kan het voorkomen?

 • Problemen met de verstaanbaarheid komen voor op alle leeftijden:
 • Bij (jonge) kinderen, wanneer de spraak zich anders ontwikkelt dan gewoonlijk.
 • Bij volwassenen en ouderen na en beroerte of ongeval waarbij neurologisch letsel is   opgetreden.
 • Stotteren kan al vanaf zeer jonge leeftijd aanwezig zijn in de spraak, waardoor de verstaanbaarheid beïnvloed wordt. Soms ontwikkelt een kind op latere leeftijd het stotteren.

Wat doet de logopedist?

 • inventariseren van de klacht
 • onderzoek naar de oorsprong, ernst en aard van de problematiek
 • samen met de cliënt en betrokkenen wordt gekeken welke therapie het best gekozen kan worden voor het verbeteren van de spraak en verstaanbaarheid
 • de logopedist begeleidt de cliënt in dit traject

Gespecialiseerde hulp binnen Logopediepraktijk Marisplein

Binnen de praktijk werken logopedisten die zich door middel van bij- en nascholing gespecialiseerd hebben in het behandelen van articulatieproblematiek met diverse achterliggende oorzaken. De door ons meest gebruikte behandelmethoden voor het behandelen van articulatieproblemen bij kinderen zijn Hodson&Paden en Metaphon.

Suzanne van Straaten heeft zich tijdens haar afstuderen toegelegd op onderzoek naar behandelmethoden van dysartrie (problemen met de spraak na neurologisch letsel).