Openingstijden

Huisarts Zandi

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Spoedlijn: Op werkdagen van 8:00 en 17:00 uur

Alleen in levensbedreigende situaties belt u de spoedlijn: telefoonnummer 078-632 41 30

Praktijklijn: Op werkdagen van 08.00 tot 11.00uur, na 11.00uur hoort u een keuze menu.

In normale situaties is de praktijk telefonisch te bereiken op de telefoonnummers 078-632 41 20 of 078-632 41 21.

Afspraken maken

Op het moment maken wij afspraken per dag en plannen wij niet vooruit!

Er is iedere dag spreekuur op afspraak. Graag tussen 8:00 en 11:00 uur bellen voor het maken van een afspraak. Wilt u dezelfde dag nog op het spreekuur komen, bel dan tussen 8:00 en 09:00 uur.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda om uitloop te voorkomen!

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar:

11.00 – 15.00 uur

Doorschakelen telefoon

tussen 17.00 – 08.00uur

U hoort het antwoordapparaat, voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten, kunt u telefonisch contact opnemen met de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden, Telefoonnummer 078-20 200 20

Balie

Open van 8.00 – 17.00 uur.

Spreekuur

Het spreekuur is op afspraak. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. De reden hiervoor is dat de assistente dan kan inschatten hoeveel tijd er nodig is, of het spoedeisend is en of er speciaal instrumentarium nodig is. Dit geldt ook als u een visite aanvraagt.

  • Een gewoon consult duurt 10 minuten. In die tijd kan 1 probleem worden besproken of 2 kleine problemen. Wanneer u meer tijd nodig heeft, kunt u dit aan de assistente kenbaar maken.

Wilt u de huisarts telefonisch spreken, dan kunt u dit tussen 8.00 en 11.00 uur doorgeven aan de assistente. Uw huisarts belt u dan zelf terug.

Vakantie

Tijdens de vakantie hoort wordt u uitsluitend voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug is op alfabet van uw achternaam, naar een van de huisartsen van de huisartsengroep Krispijn/Zuidhoven verwezen.

De praktijk is gesloten op de volgende datums i.v.m. vakantie.

Maandag 10-06-24 t/m vrijdag 28-06-24