Missie & visie

Huisarts Faqiri

U staat als patiënt centraal

In onze praktijk staat u als patiënt centraalAlles draait om u. Het is de missie van ons team (foto) om u zo goed mogelijk te bedienen en al uw vragen op gezondheids- en welzijnsgebied te beantwoorden.

Hoe merkt u dat u centraal staat? U merkt dat doordat onze interne samenwerking volledig op u gericht is. Onze patiënten hebben recht op individuele aandacht en goede zorg. Wij volgens de juiste opleidingen en (na)scholing om u optimaal van dienst te kunnen zijn en u op de juiste wijze te kunnen helpen. Omdat wij onze kennis up to date houden, kunnen wij u als patiënt beter ondersteunen en begeleiden bij ziekte en bij al uw vragen over ziekte en gezondheid.

 Zorgvraag neemt toe

Door de vergrijzing en de sterke groei van het aantal patiënten met chronische aandoeningen neemt de zorgvraag toe. Dit betekent dat er sprake is van een groeiend aanbod van patiënten en een veranderde zorgvraag in de eerste lijn. Dit vereist optimale samenwerking binnen en buiten de huisartsenpraktijk.

De samenwerking binnen de praktijk, en binnen en buiten het Gezondheidscentrum Marisplein, waar onze praktijk een onderdeel van is, heeft onze speciale aandacht. De samenwerking tussen de huisarts, de POH (praktijkondersteuner huisarts) en de assistente speelt hierin een wezenlijke rol. Verder werken alle zorgverleners binnen het gezondheids- en welzijnscentrum actief en bewust samen, om het zorgaanbod op elkaar af te stemmen en de patiënten daarmee optimaal van dienst te kunnen zijn.

Sociaal en Medisch Wijkteam

Om aan onze patiënten nog betere zorg en welzijn te bieden hebben we gezamenlijk als zorgverleners binnen het gezondheids- en welzijnscentrum, samen met onze zorg- en welzijnspartners buiten het centrum, het Sociaal en Medisch Wijkteam Oud-Krispijn opgericht. Zo werken we samen met de welzijnshulpverleners van de gemeente Dordrecht, zoals Stichting MEE, Zichtbare Schakel-wijkverpleegkundigen en de  maatschappelijke hulpverleners van Vivenz. Verder participeren in het wijkteam Oud-Krispijn de zorgverleners van Yulius, Stichting Cirya en de interculturele zorgconsulenten. Wij blijven uiteraard de samenwerking zoeken met andere zorgverleners die niet in ons sociaal en medische wijkteam op directe basis participeren, zoals ziekenhuizen en overige zorgverleners.

Veiligheid en vertrouwen

Daarnaast proberen wij ook om zo veel mogelijk duidelijk en laagdrempelig te zijn, zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt of moet gebeuren, en weet waar men aan toe is. Hierbij staan wij ook open voor kritiek, zodat we zaken die niet goed gaan kunnen verbeteren. Dit alles doen wij door onze patiënten met respect te behandelen, om zo een wederzijdse band van veiligheid en vertrouwen op te bouwen.