Logopedie

Lezen en spellen

Klachten:

  • traag lezen
  • lezen met veel fouten
  • combinatie van beiden
  • problemen met spelling

Bij wie kan het voorkomen?

Kinderen met dyslexie laten al vroeg zien dat zij moeite hebben het tempo van het leren lezen en spellen in de klas te volgen. Vaak doen zij extra hun best. In groep 3 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar voor die tijd, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hierop wijzen. Soms vallen de lees- en spellingsproblemen eerst nog niet op, maar komt dit in de brugklas pas aan het licht bij problemen met het leren van de vreemde talen. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun eigen kind leesproblemen heeft.

Wat doet de logopedist?

  • signaleren van risicofactoren
  • trainen van belangrijke vaardigheden voor het lezen en spellen, zoals het combineren van het luisteren naar een klank, de mondbeweging goed voelen en de letter zien die erbij hoort.

Gespecialiseerde logopedische hulp binnen Logopedie Marisplein

Binnen de praktijk is Suzanne van Straaten geregistreerd dyslexiespecialist. Zij begeleid kinderen met de diagnose dyslexie. Hiervoor is samenwerking met een orthopedagoog en/of psycholoog noodzakelijk. Logopediepraktijk Marisplein werkt veel samen met Kinderpraktijk Dordrecht.

Links

Meer informatie vindt je op www.dyslexie.nl.