Logopedie

Gehoor

Klachten:

 Wanneer het gehoor problemen geeft, vormt dit een belemmering in de communicatie. Klachten die vaak genoemd worden zijn:

  • het niet goed verstaan van spraak,
  • het niet goed kunnen volgen van gesprekken
  • moeite met het horen en verstaan in achtergrondlawaai
  • moeite met lokalisatie en lateralisatie van geluid (bijvoorbeeld: richtinghoren)
  • moeite met auditieve discriminatie (bijvoorbeeld: het waarnemen van kleine verschillen in spraakklanken)

Bij wie kan het voorkomen?

Bovengenoemde klachten kunnen voorkomen bij kinderen, maar ook bij volwassenen en ouderen. Een verhoogd risico op het ontwikkelen van gehoorproblemen hebben mensen die, al dan niet beroepsmatig, met regelmaat blootgesteld zijn aan harde geluiden en zich hiertegen onvoldoende (kunnen) beschermen. Wanneer een kind bekend is met middenoorproblematiek, vormt dit eveneens een risico op het ontwikkelen van bovengenoemde klachten.

Wat doet de logopedist?

De logopedist in de vrije vestiging biedt ondersteuning aan bij:

  • het leren omgaan met gehoorverlies
  • het herstellen van het contact tussen de slechthorende/dove persoon met zijn/haar omgeving
  • het leren omgaan met eventuele apparatuur zoals hoortoestel of CI.

De logopedist biedt ook trainingen aan, waarbij het accent ligt op:

  • het leren spraakafzien
  • het leren lokaliseren van geluid

Bij kinderen is de behandeling daarnaast uiteraard ook gericht op het inlopen van achterstanden in de spraak en of taal, die ontstaan zijn door verminderd gehoor of doofheid.

Logopediepraktijk Marisplein is uitgerust met diverse materialen van het Nederlandse Gebarencentrum. Deze materialen kunnen ook uitgeleend worden. Het Nederlands met Gebaren (NmG) wordt door onze therapeuten regelmatig ingezet in de behandelingen.

Links

Meer informatie vindt je op www.gebarencentrum.nl.